You are here:

Neposredni učinek prepovedi diskriminacije na podlagi starosti v zasebnopravnih sporih

Direct effect of the prohibition of discrimination on the grounds of age in disputes between private parties

Author(s):
Sever, S.
Published in:
Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič
Publisher:
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
Page numbers:
pp. 207-223
Publication year:
2017