You are here:

Præjudikat eller ikke præjudikat – Chartrets retsvirkning i dansk ret efter EU-domstolens og Højesterets afgørelser i Ajos-sagen

Precedent or not precedent – the legal effect of the Charter in Danish law after the Court of Justice of the European Union and the Danish Supreme Court’s decisions in the case of Ajos

Author(s):
Nielsen, R. and Tvarnø, C. D.
Published in:
Tidsskrift for Rettsvitenskap
Page numbers:
pp. 218-246
Publication year:
2017