You are here:

Bulgaria, Народно събрание на Република България (2014), Стенограма на деветдесет и девето заседание на 42-то Народно събрание

Rapporteur(s):
Published in:
Стенограми от пленарни заседания ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
Publication year:
2014
Publication month:
March
Publication day:
7
The Charter has featured in following debate on the Asylum and Refugee Act