You are here:

Poland, Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Poland, Report of the Administrative Commission and Home Affairs about a government project Act on anti-terrorist activities and about changing some other acts

Rapporteur(s):
MP Paweł Lisiecki
Published in:
Sprawozdanie Stenograficzne z 20. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Page numbers:
426
Publication year:
2016
Publication month:
June
Publication day:
10

During the parliamentary works on the draft of the Anti-terrorism Law, MP Paweł Lisiecki asked the authors of the draft whether its provisions are in line with the provisions of the Charter of Fundamental Rights.