Euroopa liidu põhiõiguste amet

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) on inimõiguste edendamise ja kaitse sõltumatu pädevus- ja tippkeskus.
Aitame muuta Euroopa paremaks elu- ja tööpaigaks ja kaitsta kõigi ELis elavate inimeste põhiõigusi.

Erineva nahavärviga noored mehed ja naised

Põhiõigused on tagatud kõigile inimestele ELis, olenemata sellest, kes olete, millesse usute või kuidas oma elu elate.

    Meie aitame neid õigusi edendada ja kaitsta, sh teie õigust:

    • mittediskrimineerimisele vanuse, puude või etnilise tausta alusel;
    • isikuandmete kaitsele;
    • õiguskaitse kättesaadavusele.

    Amet teeb koostööd sidusrühmadega kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. Meie meeskond jagab tõenduspõhiseid teadmisi ja eksperdinõuandeid poliitikute ja otsusetegijatega.