You are here:

Airteagal 10 - Saoirse smaoinimh, coinsiasa agus reiligiúin

Airteagal 10 - Saoirse smaoinimh, coinsiasa agus reiligiúin

1. Tá ag gach duine an ceart chun saoirse smaoinimh, coinsiasa agus reiligiúin. Tá ar áireamh sa cheart sin saoirse chun reiligiún nó creideamh a athrú agus saoirse, mar dhuine aonair nó i gcomhluadar le daoine eile agus go poiblí nó go príobháideach, reiligiún nó creideamh a léiriú trí adhradh, trí theagasc, trí chleachtas agus trí dheasghnátha.

2. Aithnítear an ceart chun agóid choinsiasach a dhéanamh i gcomhréir leis na dlíthe náisiúnta lena rialaítear feidhmiú an chirt sin.

 • Germany / Federal Administrative Court / 10 C 23.12
  Pakistani citizen v Federal Office for Migration and Refugees
  Decision date:
  20 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BVerwG:2013:200213U10C23.12.0
 • CJEU - T 590/10 / Judgment
  Thesing and Bloomberg Finance v ECB
  Decision date:
  29 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 71/11 and C 99/11 / Judgment
  Bundesrepublik Deutschland v Y and Z
  Decision date:
  05 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2012:518
 • ECtHR / Application no. 23459/03 / Judgement
  Bayatyan v Armenia
  Decision date:
  07 Jul 2011
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2011:0707JUD002345903
 • CJEU Case 328/04 / Order
  Criminal proceedings against Attila Vajnai
  Decision date:
  06 Oct 2005
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2005:596

37 results found

0 results found

0 results found

0 results found