You are here:

Članak 10 - Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi

Članak 10 - Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi

1. Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi. Ovo pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijedi ili uvjerenja te slobodu, pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazivanja vjeroispovijedi ili uvjerenja bogoslužjem, poučavanjem, običajima i obredima. 2. Priznaje se pravo na prigovor savjesti, u skladu s nacionalnim zakonima koji ureñuju ostvarivanje tog prava.

37 results found

0 results found

0 results found

0 results found