eu-charter

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Artikel 7 - De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven

Artikel 7 - De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.

 • Text:

  De in artikel 7 gewaarborgde rechten corresponderen met de rechten die in artikel 8 van het EVRM zijn gewaarborgd. Om rekening te houden met de technische ontwikkelingen is het woord `correspondentie` vervangen door `communicatie`.
  Conform artikel 52, lid 3, heeft dit recht dezelfde inhoud en reikwijdte als het recht in de daarmee corresponderende bepaling van het EVRM. Dit heeft tot gevolg dat de beperkingen die er rechtmatig aan kunnen worden gesteld, dezelfde zijn als die welke in het kader van voornoemd artikel 8 zijn toegestaan:
  `1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.`.

  Source:
  Publicatieblad van de Europese Unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Deze toelichtingen werden oorspronkelijk opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Conventie die het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft opgesteld. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de wijzigingen die door laatstgenoemde Conventie in het Handvest zijn aangebracht (met name in artikel 51 en 52) en van verdere ontwikkelingen in het recht van de Unie. Hoewel zij op zich geen juridische waarde hebben, vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de interpretatie, bedoeld om de bepalingen van het Handvest te verduidelijken.
 • K.A. and Others v Belgische Staat
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:821
 • X v the Embassy of Finland in Switzerland
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Public Prosecutor’s appeal against the decision of the Lower Court
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Bavarian internet service provider (ISP) v Federal Network Agency (Bundesnetzagentur)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Higher Administrative Court North Rhine-Westphalia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  DE:OVGNRW:2017:0622.13B238.17.00
 • H.C. Chavez-Vilchez and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:354
 • P.N.B. v Police department
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • P.P. v local self-government authority
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Voivodeship Administrative Court in Gliwice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
 • anonymised
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal in Warsaw
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Marie Therese Cuschieri v Attorney General
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Civil Court (Constitutional Jurisdiction)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • R. G.-M. and J. B. v Migration Board of Vilnius County Chief Police Commissariat (Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):

0 results found

0 results found

0 results found