FRA
5
March
2014

Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE Rezultatele pe scurt

Violenţa împotriva femeilor afectează drepturile fundamentale de bază ale femeilor, precum demnitatea, accesul la justiţie și egalitatea de șanse între femei și bărbaţi. De exemplu, o femeie din trei a fost victimă a violenţei fizice și/sau sexuale după vârsta de 15 ani, o femeie din cinci a fost victimă a urmăririi în scopul hărţuirii și o femeie din două s-a confruntat cu una sau mai multe forme de hărţuire sexuală.
Imaginea care reiese este una de abuzuri extinse care afectează viaţa multor femei, dar care, în mod sistematic, nu sunt raportate suficient autorităţilor. De aceea, amploarea violenţei împotriva femeilor nu se reflectă în datele oficiale. Acest sondaj al FRA este primul de acest gen referitor la violenţa împotriva femeilor, care s-a desfășurat în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. El se bazează pe interviuri cu 42 000 de femei de pe teritoriul UE, care au fost întrebate despre experienţa lor în privinţa violenţei fizice, sexuale și psihice, inclusiv despre cazuri de violenţă domestică. Sondajul a cuprins și întrebări despre urmărirea în scopul hărţuirii, hărţuirea sexuală și rolul noilor tehnologii în cazurile de abuz asupra femeilor. În plus, au fost adresate întrebări despre cazurile de violenţă din copilărie. Pe baza constatărilor detaliate, FRA sugerează adoptarea de măsuri în diverse domenii în care există cazuri de violenţă împotriva femeilor și care depășesc limitele stricte ale dreptului penal, de la ocuparea forţei de muncă și sănătate la mediul noilor tehnologii.