FRA
5
March
2014

Nasilje nad ženama: istraživanje provedeno diljem Europske unije Kratki pregled rezultata

Nasilje nad ženama narušava temeljna prava žena kao što su dostojanstvo, pristup pravosuđu i ravnopravnost spolova. Primjerice, svaka treća žena doživjela je fizičko i/ili seksualno nasilje od svoje 15. godine života, svaka peta žena doživjela je uhođenje, a svaka druga žena doživjela je jedan ili više oblika seksualnog uznemiravanja.
Nastaje slika opsežnog zlostavljanja koje negativno utječe na život mnogih žena, a istovremeno se ta pojava nedovoljno prijavljuje nadležnim službama. Stoga službeni podaci ne oslikavaju stvarni opseg nasilja nad ženama. Ovo istraživanje agencije FRA prvo je istraživanje takve vrste o nasilju nad ženama u 28 zemalja članica Europske unije. Ono se temelji na razgovorima s 42 000 žena diljem EU-a u kojima su te žene odgovarale na pitanja o vlastitom iskustvu s fizičkim, seksualnim i psihičkim nasiljem, uključujući nasilje koje su doživjele od strane vlastitog partnera („kućno nasilje”). Istraživanje obuhvaća i pitanja o uhođenju, seksualnom uznemiravanju, kao i pitanja o ulozi novih tehnologija u iskustvu tih žena sa zlostavljanjem. Osim toga, pitanja obuhvaćaju i iskustva s nasiljem u djetinjstvu. Na temelju detaljnih zaključaka, Agencija FRA predlaže mjere u različitim područjima gdje postoji nasilje nad ženama, ali i izvan uskih granica kaznenog prava, mjere koje bi zahvatile spektar od posla, zdravstva pa sve do novih tehnologija.