FRA
5
March
2014

Vardarbība pret sievietēm — ES mēroga apsekojums Rezultāti īsumā

Vardarbība pret sievietēm apdraud tādas sieviešu galvenās pamattiesības kā cieņa, tiesu pieejamība un dzimumu vienlīdzība. Piemēram, katra trešā sieviete ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību kopš 15 gadu vecuma; katra piektā sieviete ir piedzīvojusi vajāšanu; katra otrā sieviete ir saskārusies ar vienu vai vairākiem seksuālās uzmācības veidiem.
Rezultātā veidojas plaša vardarbības aina, kas ietekmē vairāku sieviešu dzīves, taču par šādiem vardarbības gadījumiem sistemātiski netiek ziņots atbildīgajām iestādēm. Tāpēc oficiālie dati neatspoguļo vardarbības pret sievietēm faktisko apjomu. Šis FRA apsekojums ir pirmais šāda veida apsekojums par vardarbību pret sievietēm visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas balstīts uz intervijām ar 42 000 sievietēm visā ES, kurām tika uzdoti jautājumi par fizisko, seksuālo un psiholoģisko vardarbību, tostarp intīmo partneru izdarītiem vardarbības gadījumiem (“vardarbību ģimenē”). Apsekojumā iekļauti arī jautājumi par vajāšanu, seksuālo uzmākšanos un jauno tehnoloģiju lomu sieviešu pieredzētajā vardarbībā. Turklāt tika jautāts par vardarbības gadījumiem bērnībā. Balstoties uz detalizētiem konstatējumiem, FRA ierosina turpmāko rīcību dažādās jomās, kurās ir iespējama vardarbība pret sievietēm, un raugās tālāk par krimināltiesību šauro jomu, aptverot gan nodarbinātību un veselību, gan jaunās tehnoloģijas.