FRA
5
March
2014

Násilí na ženách: průzkum napříč EU Stručně o výsledcích

Násilí na ženách představuje porušení nejdůležitějších základních práv žen, jako je právo na důstojnost, přístup ke spravedlnosti a rovnost žen a mužů. Například fyzickému a/nebo sexuálnímu násilí byla po dosažení 15 let věku vystavena každá třetí žena, každá pátá žena byla vystavena nebezpečnému pronásledování a každá druhá se setkala s jednou nebo více formami sexuálního obtěžování.
Tyto údaje svědčí o rozsáhlém zneužívání, které zasahuje do života mnoha žen, avšak jehož ohlašování příslušným orgánům je systematicky nedostatečné. Oficiální údaje tedy neodrážejí skutečný rozsah násilí na ženách. Tento průzkum agentury FRA je první svého druhu se zaměřením na tematiku násilí na ženách ve všech 28 členských státech Evropské unie. Vychází z rozhovorů s 42 000 ženami z celé EU, které byly dotazovány na jejich zkušenosti s fyzickým, sexuálním a psychologickým násilím, včetně situací, kdy se k násilí uchýlil jejich životní partner (domácí násilí). Průzkum zahrnoval rovněž otázky týkající se nebezpečného pronásledování, sexuálního obtěžování a role, kterou při zneužívání žen sehrávají nové technologie. Dotazy směřovaly rovněž na zkušenosti žen s násilím, s nímž se setkaly v dětství. Na základě podrobných zjištění agentura FRA navrhuje přijetí opatření v různých oblastech, kterých se násilí na ženách dotýká a které přesahují úzký rámec trestního práva, ať již se jedná o zaměstnanost a zdraví nebo nové technologie jako prostředek zneužívání.