FRA
5
March
2014

Насилието срещу жените: общоевропейско проучване Резултатите накратко

Насилието срещу жените накърнява основни права на жените като достойнство, достъп до правосъдие и равенство между половете. Например една на всеки три жени е преживяла физическо и/или сексуално насилие от навършването на 15-годишна възраст; една на всеки пет жени е преживяла преследване.
всяка втора жена е била изправена пред една или повече форми на сексуален тормоз. Това, което изпъква, е картина на широка злоупотреба, която засяга живота на много жени, но системно не се докладва пред властите. Поради това обхватът на насилието срещу жените не е отразен в официалните данни. Проучването на FRA е първото по рода си проучване на насилието срещу жените в 28-те държави членки на Европейския съюз. То се основава на интервюта с 42 000 жени в ЕС, като обхваща въпроси за преживяно от тях физическо, сексуално и психологическо насилие, както и за случаи на насилие от страна на интимния партньор („домашно насилие“). Проучването включва също въпроси относно преследване, сексуален тормоз и ролята на новите технологии в случаите на злоупотреба с жените. Освен това жените са били запитани относно случаи на насилие в детството. Въз основа на подробните констатации FRA предлага планове за действия в различни области, които са засегнати от насилието срещу жените, като излиза извън тесните рамки на наказателното право и прилага широк обхват - от заетостта и здравеопазването до новите технологии.