FRA
5
March
2014

Geweld tegen vrouwen: een Europese enquête Resultaten in het kort

Geweld tegen vrouwen ondermijnt de elementaire grondrechten van de vrouw, zoals waardigheid, toegang tot de rechter en gendergelijkheid. Zo is bijvoorbeeld een op de drie vrouwen slachtoffer geweest van fysiek en/of seksueel geweld sinds de leeftijd van 15 jaar, is een op de vijf vrouwen slachtoffer geweest van stalking en is een op de twee vrouwen geconfronteerd geweest met een of meerdere vormen van seksuele intimidatie.
Er blijkt een grootschalig misbruik te bestaan dat het leven van vele vrouwen tekent, maar waarvan systematisch te weinig aangifte wordt gedaan. De officiële gegevens zijn daarom geen getrouwe weergave van de omvang van het geweld tegen vrouwen. Deze enquête van het FRA is de eerste in zijn soort en gaat over geweld tegen vrouwen in de 28 lidstaten van de Europese Unie. 42 000 vrouwen uit de hele EU werd gevraagd naar hun ervaringen met fysiek, seksueel en psychologisch geweld, met inbegrip van incidenten van geweld binnen intieme relaties („huiselijk geweld”). De enquête bevatte ook vragen over stalking, seksuele intimidatie en de rol van nieuwe technologieën in de misbruikervaringen van vrouwen. Verder werd ook naar geweldervaringen tijdens de jeugd gevraagd. Op basis van de gedetailleerde resultaten suggereert het FRA maatregelen die kunnen worden genomen op diverse terreinen waar geweld tegen vrouwen plaatsvindt. Het FRA kijkt daarbij verder dan de nauwe grenzen van het strafrecht en schenkt bijvoorbeeld ook aandacht aan het arbeidsleven, de gezondheid en het medium van de nieuwe technologieën.