FRA
5
March
2014

EU:n laajuinen tutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta Tutkimustulokset lyhyesti

Naisiin kohdistuva väkivalta murentaa naisten tärkeimpiä perusoikeuksia, kuten ihmisarvoa, oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Yksi kolmesta naisesta on esimerkiksi kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta; yhtä naista viidestä on vainottu; joka toinen nainen on kokenut yhtä tai useampaa seksuaalisen häirinnän muotoa.
Tuloksena on kuva laajasta hyväksikäytöstä, joka vaikuttaa monen naisen elämään, mutta josta ei usein ilmoiteta viranomaisille. Naisiin kohdistuva väkivalta ei siksi nättäydy koko laajuudessaan virallisia tilastoja tutkittaessa. Tämä on FRA:n ensimmäinen tutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa. Se perustuu 42 000 naisen haastatteluihin EU:ssa. Naisilta kysyttiin heidän kokemuksistaan fyysisestä, seksuaalisesta ja henkisestä väkivallasta, mukaan lukien parisuhdeväkivalta (perheväkivalta). Haastatteluissa kysyttiin myös vainoamisesta, seksuaalisesta häirinnästä ja siitä, miten uuden teknologian käyttö on vaikuttanut naisten kokemaan väkivaltaan. Haastatelluilta kysyttiin myös heidän lapsuusajan väkivaltakokemuksista. Tutkimustulosten perusteella FRA suosittelee toimintatapojen laatimista eri alueille, jotka liittyvät naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Näissä toimintavaihtoehdoissa asiaa pitäisi käsitellä rikoslakia laajemmasta näkökulmasta ottaen huomioon esimerkiksi työelämään, terveydenhuoltoon ja uuden teknologian käyttöön liittyviä kysymyksiä.