You are here:

Člen 47 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča

Člen 47 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča

Vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem v skladu s pogoji, določenimi v tem členu. Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima možnost svetovanja, obrambe in zastopanja. Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega varstva.

 • CJEU Joined Cases C-558/18 and C-563/18 / Opinion
  Miasto Łowicz and Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, formerly Prokuratura Okręgowa w Płocku v Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki and Others
  Decision date:
  24 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:775
 • CJEU Case C-467/18 / Judgment
  Rayonna prokuratura Lom, KM, HO v EP
  Decision date:
  19 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:765
 • CJEU Case C-482/18 / Opinion
  Google Ireland Limited v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága.
  Decision date:
  12 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:728
 • CJEU Cases C-542/18 RX-II, C-543/18 RX-II/ Opinion
  Eric Simpson v Council of the European Union and HG v European Commission
  Decision date:
  12 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:977
 • Austria/ Constitutional Court / [2019] E137/2019
  Afghan citizen v. Austria
  Decision date:
  11 Sep 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:VFGH:2019:E137.2019
 • CJEU Case C-347/18/ Judgment
  Alessandro Salvoni v Anna Maria Fiermonte
  Decision date:
  04 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  First Chamber
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:661
 • Finland/ Supreme Administrative Court/ KHO:2019:98 Decision no. 3712; 189/3/18, 193/3/18, 195/3/18, 213/3/18, 220/3/18, 223/3/18, 235/3/18, 247/3/18 and 261/3/18
  Finnish Competition and Consumer Authority, Oy Matkahuolto Ab, the Finnish Bus and Coach Association and seven coach companies; appeal against the decision of the Market Court
  Decision date:
  20 Aug 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FI:KHO:2019:98
 • Belgium/ Constitutional Court/ [2019] 111/2019
  Liga voor Mensenrechten, Ligue des Droits de l’Homme, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Etrangers, and others
  Decision date:
  18 Aug 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
 • CJEU Joined Cases C-469/18 and C-470/18 / Opinion
  IN (C‑469/18) JM (C‑470/18) v Belgische Staat
  Decision date:
  11 Jul 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:597
 • CJEU Case C-467/18 / Opinion
  Rayonna prokuratura Lom v EP
  Decision date:
  10 Jul 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:590

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found