You are here:

Člen 47 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča

Člen 47 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča

Vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem v skladu s pogoji, določenimi v tem členu. Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima možnost svetovanja, obrambe in zastopanja. Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega varstva.

 • CJEU Case C-642/19 P / Order
  BS v European Parliament
  Decision date:
  15 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:32
 • CJEU Case C-647/18 / Order
  Corporate Commercial Bank v Elit Petrol AD
  Decision date:
  15 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:13
 • CJEU Case C-311/13 / Opinion
  Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems
  Decision date:
  19 Dec 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:1145
 • CJEU Case C-752/18 / Judgment
  Deutsche Umwelthilfe eV v Freistaat Bayern
  Decision date:
  19 Dec 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:1114
 • CJEU Case C-406/18 / Opinion
  PG v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
  Decision date:
  05 Dec 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:1055
 • CJEU Case C-564/18 / Opinion
  LH v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
  Decision date:
  05 Dec 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:1056
 • CJEU Case C-653/19 PPU / Judgment
  Criminal proceedings against Spetsializirana prokuratura
  Decision date:
  28 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:1024
 • CJEU Case C-702/18 P / Opinion
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz v European Union Intellectual Property Office.
  Decision date:
  28 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:1030
 • CJEU Case C-496/18 / Opinion
  HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. and Others v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
  Decision date:
  21 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:1002
 • CJEU Case C-616/18 / Opinion
  OPR-Finance s.r.o. v GK
  Decision date:
  14 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:975

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found