eu-charter

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

Artikel 7 - Respekt för privatlivet och familjelivet

Artikel 7 - Respekt för privatlivet och familjelivet

Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer.

 • Text:

  De rättigheter som garanteras i artikel 7 motsvarar dem i artikel 8 i Europakonventionen. Med hänsyn till den tekniska utvecklingen har ordet `kommunikationer` ersatt `korrespondens`.
  I enlighet med artikel 52.3 har denna rättighet samma innebörd och räckvidd som i motsvarande artikel i Europakonventionen. Härav följer att de lagliga begränsningarna av dessa rättigheter är desamma som de begränsningar som godtas i artikel 8 i Europakonventionen:
  `1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
  2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.`

  Source:
  Europeiska unionens officiella tidning C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Förklaringarna utarbetades ursprungligen på initiativ av presidiet för det konvent som utarbetade Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. De har uppdaterats på initiativ av Europeiska konventets presidium mot bakgrund av de justeringar av stadgetexten som gjorts av det senare konventet (särskilt artiklarna 51 och 52) samt unionsrättens vidare utveckling. Även om förklaringarna inte i sig har rättslig status, utgör de ett värdefullt tolkningsverktyg avsett att klargöra stadgans bestämmelser.
 • Nexans France and Nexans v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:571
 • Plaintiff: Ž.B. Respondent/interested party: Civil Registry Division of Vilnius City Municipal Administration Authority issuing the opinion in the case: The State Commission of the Lithuanian Language
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Vilnius city district court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Ž.B. v. Civil Registry Division of Vilnius City Municipal Administration
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • The commercial MIRACLIA TELECOMUNICACIONES, S.L. against the STATE ADMINISTRATION.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Spanish Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • European Commission v Hungary.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:476
 • Mr. … v. State of Luxembourg (anonymised judgment)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Higher Administrative Court of the Grand Duchy of Luxembourg
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Mr T/France
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FR:CCASS:2020:CR00434
 • Nexans France and Nexans v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:207
 • Dwyer vs. The Commissioner of An Garda Siochana, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Ireland and Attorney General
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Appeal for unconstitutionality filed by more than fifty members of the Confederal Parliamentary Group of Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea in the Congress of Deputies (the Spanish National Parliament), against Law 5/2018, of 11 June, amending Law 1/2000, of 7 January, on civil proceedings, in relation to the illegal occupation of housing
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Constitutional Court
  Type:
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:ES:TC:2019:32

0 results found

0 results found

0 results found