Hungary / Curia / Knk.IV.40.648/2021/23.

Six petitioners v. National Electoral Commission
Deciding body type
National Court/Tribunal
Deciding body
Curia
Type
Decision
Decision date
15/11/2021
 • Hungary / Curia / Knk.IV.40.648/2021/23.

  Key facts of the case: 

  On 21 July 2021, the Hungarian Prime Minister announced the initiation of a national referendum with five questions as a response to the European Commission’s demand to amend the recently adopted child protection legislation. 

  On the same day the Minister of Justice, acting on behalf of the Government, submitted to the National Electoral Commission the following question on which the Government intended to initiate a national referendum: “Do you support sharing media content with underage children that portrays gender change?”

  In its Decision no. 18/2021, the National Electoral Commission approved the question. This decision was challenged before the Curia (Supreme Court) by a political party and five individuals.   

   

  Key legal question raised by the Court: 

  Whether the referendum question proposed by the Minister of Justice is lawful and constitutional? More precisely, the Supreme Court had to decide on three legal issues. First, whether the question satisfies the criteria of clarity? Second, whether the question is aimed at the amendment of the Fundamental Law or is otherwise incompatible with the Fundamental Law? Third, whether the question is in conformity with international treaties? 

   

  Outcome of the case: 

  The Supreme Court found that the question satisfies the criteria of clarity, it is not aimed at the amendment of the Fundamental Law or is otherwise incompatible with the Fundamental Law, and it is in conformity with international treaties. In sum, the Supreme Court concluded that the question is lawful and constitutional. Therefore, the application of the petitioners was rejected and the decision of the National Electoral Commission was upheld.

 • Paragraphs referring to EU Charter

  [14] The first, the second and the third applicants challenged the question also on the grounds that it does not comply with international agreements. Their opinion is that Articles 1, 11 and 21 of the EU Charter of Fundamental Rights, and Articles 34 and 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union are violated. Regarding the obligation to comply with EU law, they referred to recital 41 and Article 4 (1) of Directive 2010/12/EU of the European Parliament and of the Council on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (hereinafter: AMS Directive). In addition, they alleged the infringement of Article 13 (1) and 17 of the 1989 New York Convention on the Rights of the Child as a result of the restriction of the right to be informed and the right to access to information.

  […]

  [58] The first, the second, and the thirds applicants were of the view that Articles 1, 11 and 21 of the EU Charter of Fundamental Rights, and Articles 34 and 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union are violated. 

  [59] According to Article 2 of the Treaty on the European Union, the Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail. Article 1 of the Charter of Fundamental Rights provides that human dignity is inviolable. Article 11 enshrines the right to freedom of expression and information, and Article 21 prohibits discrimination. 

  [60] The above-mentioned provisions of the Treaty on the European Union and the Charter of Fundamental Rights can be found in the Fundamental Law as well, the respect and the protection of fundamental rights is part of the common constitutional heritage of the Member States of the European Union.
   

 • Paragraphs referring to EU Charter (original language)

  [14] Az I., II. és a III. r. kérelmezők a népszavazásra szánt kérdéssel kapcsolatban több nemzetközi szerződéssel való ellentétet is felvetettek. A véleményük szerint sérül az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1. cikke, 11. cikke és 21. cikke, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34. cikke, 56. cikke. Az Európai Unió jogának megfelelés körében megjelölték a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU Európai Parlament és a Tanács irányelvének (a továbbiakban: AVMS irányelv) (41) preambulumbekezdését és 4. cikk (1) bekezdését. Továbbá a felülvizsgálati kérelmük szerint sérül a gyermek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény 13. cikk (1) és a 17. cikke a gyermekek tájékoztatáshoz, valamint az információkhoz való hozzáférés korlátozásával.

  [….]
   

  [58] Az I., II. és III.r. kérelmezők szerint sérül az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke, az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Alapjogi Charta) 1. cikke, 11. cikke és 21. cikke, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34. cikke, 56. cikke.

  [59] Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke szerint az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok - ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait - tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában. Az Alapjogi Charta 1. cikke szerint az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. A 11. cikk a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát rögzíti, a 21. cikk pedig a megkülönböztetés tilalmát.

  [60] Az Európai Unióról szóló szerződés és az Alapjogi Charta jelölt rendelkezései az Alaptörvényben is megtalálhatóak, az Európai Unió tagállamainak közös alkotmányos hagyományának része a jelölt emberi jogok tagállamok általi tiszteletben tartása és védelme.