You are here:

20 år av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

20 years of the EU Charter of Fundamental Rights

Author(s):
Rosas, Allan
Published in:
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 156 2
Page numbers:
265-274
Publication year:
2020