Bulgaria, Народно събрание на Република България (2014), Стенограма на осемдесет и второ заседание на 42-то Народно събрание

Published in
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
Publication month
March
Publication day
29
Publication Year
2014
The Charter has featured in following debate on the integration of Roma