You are here:

Het EU-Handvest van de Grondrechten en bovenwettelijke vakantiedagen

The EU Charter of Fundamental Righrs and extra statutory holidays

Author(s):
Van der Mei, Anne
Published in:
Tijdschrift Recht en Arbeid 12 1
Page numbers:
26-28
Publication year:
2020