Speech in the legislative debate of László Böröc (Fidesz) delivered on 22 October 2019

Author(s)
László Böröc
Publication month
October
Publication day
22
Publication Year
2019
MP László Böröc presented Bill no. T/7694 to the plenary of the National Assembly. This bill on the amendment of certain acts related to the regulation of the industry and the market with the aim of harmonisation was introduced by the Government. In order to emphasise the importance of the legislative proposal, MP Böröc mentioned that it is adopted in order to comply with – inter alia – the EU Charter of Fundamental Rights, especially the freedom to choose an occupation and to conduct business. Interestingly, neither the normative part nor the explanatory memorandum of Bill no. T/7694 contains any reference to the Charter.
Quote: „Ahogy az államtitkári expozéban hallhatták, az önök előtt fekvő egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/7694. számú országgyűlési határozati javaslat több lényeges elemet tartamaz az ipar- és a kereskedelemszabályozás tekintetében, amelyek közül néhányat szeretnék megemlíteni. A határozati javaslat egyik fontos alappillére az uniós jogharmonizációs kötelezettségeink teljesítése. Az EU 2018/958-as irányelve szerint a foglalkozás megválasztásának szabadsága alapvető jog. Az Európai Unió jogi chartája garantálja a foglalkozás megválasztásának szabadságát, valamint a vállalkozás szabadságát. A munkavállalók szabad mozgása, a letelepedés szabadsága, a szolgáltatásnyújtás szabadsága a belső piac alapvető, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben rögzített elvei. A szabályozott szakmákhoz való hozzáférést szabályozó nemzeti szabályok ezért nem gördíthetnek indokolatlan vagy aránytalan akadályt ezen alapvető jogok gyakorlása elé.”
Translated quote: “As you could hear from the secretary of State, the proposal for Resolution of the National Assembly no. T/7694 on the amendment of certain acts related to the regulation of the industry and the market with the aim of harmonization contains a lot of important elements, from which I would like to mention a few. One of the important pillars of the proposal is the compliance with the obligation of harmonisation. According to the Directive 2018/958 the freedom to choose an occupation is a fundamental right. The EU Charter of Fundamental Rights guarantees the freedom to choose an occupation and the freedom to conduct business. The free movement of persons, goods and services are the fundamental principles of the internal market as enshrined in the Treaty on the Functioning of the European Union. Consequently, the national legislation regulating the freedom to choose an occupation cannot limit these rights unreasonably or disproportionately.”