You are here:

Świeże spojrzenie TSUE na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej

A recent look of the CJEU on the Charter of Fundamental Rights of the European Union

Author(s):
Surdykowska, Barbara
Published in:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne 61 2
Page numbers:
12
Publication year:
2020