You are here:

Article 40 - Right to vote and to stand as a candidate at municipal elections

Article 40 - Right to vote and to stand as a candidate at municipal elections

Every citizen of the Union has the right to vote and to stand as a candidate at municipal elections in the Member State in which he or she resides under the same conditions as nationals of that State.

0 results found

53 results found

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija

  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  34 straipsnis. Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę. Teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai. Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

 • Constitution of the Republic of Latvia

  URL:
  Constitution of the Republic of Latvia
  Country:
  Latvia

  101. Every citizen of Latvia has the right, as provided for by law, to participate in the work of the State and of local government, and to hold a position in the civil service. Local governments shall be elected by Latvian citizens and citizens of the European Union who permanently reside in Latvia. Every citizen of the European Union who permanently resides in Latvia has the right, as provided by law, to participate in the work of local governments. The working language of local governments is the Latvian language.

 • Latvijas Republikas Satversme

  URL:
  Latvijas Republikas Satversme
  Country:
  Latvia

  101. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.

 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya

  URL:
  A Magyar Köztársaság Alkotmánya
  Country:
  Hungary

   70. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.(2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és - amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen, valamint helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Polgármesterré és fővárosi főpolgármesterré magyar állampolgár választható.(3) A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán - amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen, valamint a helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.(4) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megillet az a jog, hogy az európai parlamenti választáson választható és választó legyen.(5) Nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság, illetőleg a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll, szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. Az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára akkor sem választható, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy más hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.(6) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen.

 • Constitution of the Republic of Hungary

  URL:
  Constitution of the Republic of Hungary
  Country:
  Hungary

  Article 70 (1) All adult Hungarian citizens residing in the territory of the Republic of Hungary shall have the right to be elected and the right to vote in Parliamentary elections; they shall have the right, furthermore, to participate in national referenda and popular initiatives.(2) All adult Hungarian citizens residing in the territory of the Republic of Hungary and all adult citizens of other Member States of the European Union who reside in the territory of the Republic of Hungary shall have the right to be elected in local ballots for the election of representatives and mayors; they shall have the right to vote, provided that they are in the territory of the Republic of Hungary on the day of the election or referendum, and, furthermore, to participate in local referenda and popular initiatives. Only Hungarian citizens may be elected to the post of mayor in any local government and the City of Budapest.(3) All adult persons holding refugee, immigrant or permanent resident status in the Republic of Hungary shall have the right to vote in local ballots for the election of representatives and mayors, provided that they are in the territory of the Republic of Hungary on the day of the election or referendum, and furthermore to participate in local referenda or popular initiatives.(4) All adult Hungarian citizens residing in the territory of the Republic of Hungary and all adult citizens of other Member States of the European Union who reside in the territory of the Republic of Hungary shall have the right to be elected and the right to vote in elections for the European Parliament.(5) The right to vote shall not be granted to persons whose capacity is limited or restricted by being subject to guardianship, or who are subject to the final judgment of a court forbidding them to participate in public affairs, or who are imprisoned on the basis of a final legal judgment or are under compulsory institutional care on the basis of a final judgment rendered in criminal proceedings. Furthermore, adult citizens of other Member States of the European Union who reside in the territory of the Republic of Hungary shall not have the right to be elected if they have been deprived of such right in their country of citizenship by the laws of that country or by a judicial or other official decision.(6) All Hungarian citizens shall have the right to hold public office in accordance with their suitability, education and professional ability.

 • Magyarország Alaptörvénye

  URL:
  Magyarország Alaptörvénye
  Country:
  Hungary

  XXIII. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) (1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. (2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. […] (5) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. (6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. […]

 • The Fundamental Law of Hungary

  URL:
  The Fundamental Law of Hungary
  Country:
  Hungary

  Article XXIII (Freedom and Responsibility) (1) Every adult Hungarian citizen shall have the right to vote and to be voted for in elections of Members of the National Assembly, of local government representatives and mayors and of Members of the European Parliament. (2) Every adult citizen of another Member State of the European Union with residence in Hungary shall have the right to vote and to be voted for in elections of local government representatives and mayors and of Members of the European Parliament. […] (5) In elections of local government representatives and mayors, voters may vote at their place of residence or registered place of stay. Voters may exercise their right to vote at their place of residence or registered place of stay. (6) Those disenfranchised by a court for a criminal offence or limited mental capacity shall not have the right to vote and to be voted for. Citizens of another Member State of the European Union with residence in Hungary shall not have the right to be voted for if they have been excluded from the exercise of this right in their country pursuant to the law, a court decision or an authority decision of their State of citizenship. […]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany

  URL:
  Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Country:
  Germany

  Article 28 (1) The constitutional order in the Länder must conform to the principles of a republican, democratic and social state governed by the rule of law, within the meaning of this Basic Law. In each Land, county and municipality the people shall be represented by a body chosen in general, direct, free, equal and secret elections. In county and municipal elections, persons who possess citizenship in any member state of the European Community are also eligible to vote and to be elected in accord with European Community law. In municipalities a local assembly may take the place of an elected body.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

  URL:
  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Country:
  Germany

  Artikel 28 (1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten.

 • (Partie Législative)

  URL:
  (Partie Législative)
  Country:
  France

  Sect. Ibis Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris.

 • Code Electoral

  URL:
  Code Electoral
  Country:
  France
 • Constitution

  URL:
  Constitution
  Country:
  France

  Article 88-3Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

 • Constitution

  URL:
  Constitution
  Country:
  France

  Article 88-3Subject to reciprocity and in accordance with the terms of the Treaty on European Union signed on 7 February 1992, the right to vote and stand as a candidate in municipal elections shall be granted only to citizens of the Union residing in France. Such citizens shall neither exercise the office of mayor or deputy mayor nor participate in the designation of Senate electors or in the election of senators. An institutional Act passed in identical terms by the two houses shall determine the manner of implementation of this article. 

 • Constitution of Finland

  URL:
  Constitution of Finland
  Country:
  Finland

  Section 14 Electoral and participatory rights (...) Every Finnish citizen and every foreigner permanently resident in Finland, having attained eighteen years of age, has the right to vote in municipal elections and municipal referendums, as provided by an Act. Provisions on the right to otherwise participate in municipal government are laid down by an Act.

 • Election Act

  URL:
  Election Act
  Country:
  Finland

  (714/1998; amendments up to 218/2004 included)Section 2 — Right to voteIn parliamentary elections, the Presidential election and European Parliamentary elections, every Finnish citizen is entitled to vote provided the person has reached the age of 18 not later than on the day of the election. In the Presidential election, the voting age must be reached not later than on the day of the first round of the Presidential election.In European Parliamentary elections, a citizen of another European Union Member State is also entitled to vote provided the person has reached the age of 18 not later than on the day of the election and whose municipality of residence referred to in the Municipality of Residence Act (201/1994) is in Finland provided the person has not lost the right to vote in European elections in the country of which he/she is a citizen (home state).Provisions regarding the right to vote in municipal electionsare laid down in the Constitution and the Municipalities Act.Voting by proxy is not allowed.

 • Suomen perustuslaki

  URL:
  Suomen perustuslaki
  Country:
  Finland

  14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet (...) Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla.

 • Constitution of the Republic of Estonia

  URL:
  Constitution of the Republic of Estonia
  Country:
  Estonia

  Article 156. The representative body of a local authority is its council which is elected in a free election for a term of four years. The term of office of a council may be reduced by law due to a merger or division of local authorities or to inability of the council to act. Elections of local authority councils are general, uniform and direct. Voting is secret. [RT I 2003, 29, 174 - jõust. 17.10.2005] In elections to local authority councils, the right to vote is held, under conditions established by law, by persons who reside permanently in the territory of the local authority and have attained at least sixteen years of age. [RT I, 15.05.2015, 1 - entry into force 13.08.2015]

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus

  URL:
  Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Country:
  Estonia

  § 156. Kohaliku omavalitsuse esinduskogu on volikogu, kes valitakse vabadel valimistel neljaks aastaks. Seadusega võib volikogu volituste perioodi lühendada seoses kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise või jagunemisega või volikogu tegutsemisvõimetusega. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. [RT I 2003, 29, 174 - jõust. 17.10.2005] Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad. [RT I, 15.05.2015, 1 - jõust. 13.08.2015]

 • Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus

  URL:
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
  Country:
  Estonia

  § 5. Hääletamis- ja kandideerimisõigus (1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister), asub vastavas vallas või linnas. (2) Hääletamisõigus on välismaalasel, kes vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele ja kes: 1) elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel. (3) Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud. (4) Hääletamisest ei võta osa isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas. (5) Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas. (6) Volikogu liikmeks ei või kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

 • Municipal Council Election Act

  URL:
  Municipal Council Election Act
  Country:
  Estonia

  § 5. Right to vote and stand as candidate (1) Estonian citizens and citizens of the European Union who have attained 16 years of age by election day and whose permanent residence, i.e. residence the address details of which have been entered in the Estonian population register (hereinafter population register), is located in the corresponding rural municipality or city have the right to vote. (2) An alien has the right to vote if he or she meets the conditions specified in subsection (1) of this section and: 1) resides in Estonia on the basis of a long-term residence permit or the right of permanent residence. (3) A person who has been divested of his or her active legal capacity with regard to the right to vote does not have the right to vote. (4) A person who has been convicted by a court and is serving a sentence in a custodial institution shall not participate in voting. (5) Every Estonian citizen and citizen of the European Union who has the right to vote, who has attained 18 years of age by the last day for the registration of candidates and whose permanent residence is located in the corresponding rural municipality or city not later than on 1 August of an election year has the right to stand as a candidate. (6) A person in active service in the Defence Forces or a person who has been convicted of a criminal offence by a court and is serving a prison sentence shall not stand as a candidate for election to a council.

0 results found

3 results found

0 results found