You are here:

Constituția României

Country:
Romania

Articolul 41(1) Dreptul la munca nu poate fi îngradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera. (...)