You are here:

Constituția României

Country:
Romania

 Articolul 35(1) Statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu înconjurator sanatos si echilibrat ecologic. (2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fizice si juridice au îndatorirea de a proteja si a ameliora mediul înconjurator.Articolul 135(2) Statul trebuie sa asigure: d) exploatarea resurselor naturale, în concordanta cu interesul national; e) refacerea si ocrotirea mediului înconjurator, precum si mentinerea echilibrului ecologic;f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitatii vietii;