You are here:

Constituția României

Country:
Romania

Articolul 45 Accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora în conditiile legii sunt garantate.Articolul 135(1) Economia României este economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta.(2) Statul trebuie sa asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie; b) protejarea intereselor nationale în activitatea economica, financiara si valutara; c) stimularea cercetarii stiintifice si tehnologice nationale, a artei si protectia dreptului de autor;d) exploatarea resurselor naturale, în concordanta cu interesul national; e) refacerea si ocrotirea mediului înconjurator, precum si mentinerea echilibrului ecologic;f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitatii vietii;g) aplicarea politicilor de dezvoltare regionala în concordanta cu obiectivele Uniunii Europene.