You are here:

Constituția României

Country:
Romania

Articolul 23(12) Nici o pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decât în conditiile si în temeiul legii.