You are here:

Constituția României

Country:
Romania

Articolul 49(...) (3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune în primejdie viata ori dezvoltarea normala sunt interzise. (4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajati ca salariati.