You are here:

Danmarks Riges Grundlov

Country:
Denmark

§ 74. Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.