Danmarks Riges Grundlov

Body: 

§ 75. Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Denmark