De Belgische Grondwet

Body: 

Artikel 191. Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Belgium