You are here:

De Belgische Grondwet

Country:
Belgium

Artikel 21 (...) Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijksinzegening voorafgaan, behoudens de uitzonderingen door de wet te stellen, indien daartoe redenen zijn.