Eesti Vabariigi Põhiseadus

Body: 

§ 16. Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Estonia