You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ [...] като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност [...] Чл. 4.(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.