You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 48 [...] (2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.