You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

 Чл. 14 Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.Чл. 47 [...] (2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.