Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Body: 

Art. 65(..) 5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Poland