You are here:

Latvijas Republikas Satversme

Country:
Latvia

108. Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot. Valsts aizsargā arodbiedrību brīvību.