You are here:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Country:
Lithuania

21 straipsnis. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. (...)