You are here:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Country:
Lithuania

19 straipsnis. Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.