You are here:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Country:
Lithuania

21 straipsnis. (...) Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.