You are here:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Country:
Lithuania

21 straipsnis. (...) Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. (…).