You are here:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Country:
Lithuania

33 straipsnis. Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas.