Listina základních práv a svobod

Body: 

Článek 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Czechia