Listina základních práv a svobod

Body: 

Článek 15 (...) (2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. (...)

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Czechia