You are here:

Listina základních práv a svobod

Country:
Czechia

Článek 15 (...) (2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. (...)