You are here:

Listina základních práv a svobod

Country:
Czechia

Článek 30 (1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. (2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. (3) Podrobnosti stanoví zákon. Článek 32 (...) (5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.