Magyarország Alaptörvénye

Body: 

XV. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) [...] (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény , nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti kűlönbségtétel nélkül biztosítja. [...] (4)Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Hungary