Νόμοι 138(Ι) του 2001 και 37(Ι) του 2003

Body: 

Πεδίο εφαρμογής.3.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στην αυτοματοποιημένη εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται (...).

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Cyprus